Video

U23 VN báo công dâng Bác trước khi di chuyển đến 'chảo lửa' Mỹ Đình

ĐT U23 Việt Nam đã có một ngày dài với lịch trình liên tiếp. Sau khi ghé trụ sở Chính phủ ĐT U23 Việt Nam đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử làm lễ báo công trước lăng Hồ chủ tịch.