Video

Trực tiếp: Chương trình 'Vừng ơi, mở cửa'

Tại KTX Mễ Trì (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội), Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đang diễn ra Đêm gặp gỡ và giao lưu nghệ thuật của các thế hệ sinh viên đã và đang học tập dưới mái nhà chung khoa Ngữ văn.