Video

Thanh niên tạt đầu xe người khác rồi rồ ga bỏ chạy

Sau khi tạt đầu người điều khiển xe máy đang đi phía sau bị ngã, nam thanh niên chỉ ngoái lại nhìn rồi rồ ga bỏ chạy. Hành động vô ý thức trong khi tham gia giao thông của nam thanh niên này khiến nhiều người rất bức xúc.