Video

Hàng trăm người rơi nước mắt chia tay Viện trưởng Viện Huyết học về nghỉ hưu

Khi chia tay GS Trí, hàng trăm nhân viên bệnh viện, hàng trăm người bệnh đã không kìm chế được cảm xúc.