Video

Cảnh sát cơ động lên gối vào ngực thiếu niên giữa đường

Một clip cho thấy một người mặc đồ cảnh sát cơ động (CSCĐ) “lên gối” với một thiếu niên trẻ tuổi, trong khi đó rất nhiều người dân chứng kiến.