Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Mới đây, Tổng Bí thư đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đây là nghị quyết quan trọng, đánh giá “đầy đủ, toàn diện, khách quan” tình hình, chỉ rõ những thành tựu và những hạn chế bất cập; đề ra các quan điểm, mục tiêu; và hệ thống các giải pháp căn bản đổi mới, sắp xếp, tổ chức trong thời gian tới. Sau đây là những nội dung quan trọng của Nghị quyết.

Theo Nghị quyết 18, những năm qua Đảng ta đã ban hình nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm đạt được nhiều kết quả quan trọng… Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Nghị quyết 18 cũng đề ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Hội nghị Trung ương 6.

Theo đó, Ban chấp hành Trung ương đặt mục đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn "một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức" - theo hướng: giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

Ngoài ra, cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện một số quy định để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ hay lĩnh vực quản lý; Thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy, và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao 'hiệu lực, hiệu quả' hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn. Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố;  Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

Từ năm 2021 đến năm 2030 sẽ thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

Nghị quyết cũng chỉ rõ, cần phải thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành Trung ương chỉ đạo thực hiện thống nhất văn phòng cấp uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đồng thời, hợp nhất văn phòng cấp uỷ với văn phòng hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện.

Trung ương cũng yêu cầu thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp tỉnh, cấp huyện tại những nơi đủ điều kiện; thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện.

Mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện tiếp tục được thực hiện.

Chính quyền các địa phương sẽ thí điểm giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và giảm đại biểu hội đồng nhân dân công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước một cách hợp lý. Số lượng phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cũng giảm bớt. Sau thí điểm, những thay đổi này sẽ được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

"Nghiên cứu ban hành quy định để thực hiện hợp nhất văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung", nghị quyết nêu.

Cũng theo Nghị quyết, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương xây dựng đề án riêng rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội, công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang.

PV (Tổng hợp)

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0338 466 666

Email: toasoan@phapluatnet.vn

5 15 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.27632 sec| 2018.352 kb