AA

AA AA AA
Thị trường | 01/01/1900 00:00

Quy định về chế độ làm việc mới của giáo viên dạy nghề

PhapluatNet Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề; Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Đồng thời Bộ cũng bãi bỏ Mục II Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH và Chương III của Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của giáo viên dạy trình độ sơ cấp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Thông tư này quy định chế độ làm việc của giáo viên giảng dạy trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học. Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng đối với nhà giáo, công nhân viên chức quản lý giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Theo quy định, thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo sẽ được tính bằng giờ: Một giờ dạy lý thuyết là 45 phút được đổi tính bằng 1 giờ chuẩn; Một giờ dạy tích hợp (kết hợp cả lý thuyết và thực hành) là 45 phút cũng được tính bằng 1 giờ chuẩn. Lớp học lý thuyết không quá 35 học viên. Lớp học thực hành không quá 18 học viên đối với nghề bình thường; không quá 10 học viên đối với nghề nặng nhọc, độc hại đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo Danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành).

Quy định về chế độ làm việc mới của giáo viên dạy nghề

Lớp học thực hành không quá 18 học viên đối với nghề bình thường

Thông tư cũng quy định, thời gian làm việc của giáo viên cao đẳng, trung cấp nghề là 44 tuần/năm học. Trong đó, giảng dạy và giáo dục học sinh, sinh viên 32 tuần đối với giáo viên dạy cao đẳng nghề; 36 tuần với giáo viên dạy trung cấp nghề; Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học: 12 tuần đối với giáo viên dạy cao đẳng nghề; 8 tuần đối với giáo viên dạy trung cấp nghề.

Thời gian nghỉ một năm của giáo viên là 8 tuần, gồm có: nghỉ hè, Tết, ngày lễ. Giáo viên, cán bộ làm công tác quản lý học sinh, sinh viên được nghỉ như giáo viên. Cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tiêu chuẩn giờ giảng được nghỉ 6 tuần. Định mức giờ giảng của giáo viên trong một năm học: Từ 380 đến 450 giờ chuẩn đối với giáo viên dạy trình độ cao đẳng; Từ 430 đến 510 giờ chuẩn đối với giáo viên dạy trình độ trung cấp; Từ 500 đến 580 giờ chuẩn đối với giáo viên dạy trình độ sơ cấp.

Hiệu trưởng, giám đốc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm của từng mô-đun, trình độ và kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên để quyết định định mức giờ giảng cho phù hợp trong năm học.Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định tại Thông tư này đối với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Thông tư này; Thanh tra, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện chế độ làm việc đối với giáo viên của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy định về chế độ làm việc mới của giáo viên dạy nghề 2

Không quá 10 học viên đối với nghề nặng nhọc, độc hại đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định chi tiết chế độ làm việc của nhà giáo tại cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này; Xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thực tập tại doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư này không áp dụng với các trường sư phạm và nhà giáo giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, phản hồi thông tin bài viết gửi tới, độc giả, bạn đọc xin vui lòng gọi tới số hotline: 0338 466 666 hoặc gửi thư điện tử đến BBT theo email: toasoan@phapluatnet.vn
Ý kiến các bạn đọc