AA

AA AA AA
Thị trường | 01/01/1900 00:00

Năm 2020: Định hướng phát triển thị trường lao động Việt Nam (Kỳ cuối)

PhapluatNet Thị trường lao động nước ta thời kỳ 2001-2010 tiếp tục được phát triển theo hướng hiện đại hóa và định hướng thị trường. Khuôn khổ luật pháp, thể chế, chính sách từng bước được hoàn thiện.

Để đạt các mục tiêu trên thì các giải pháp phát triển thị trường lao động giai đoạn 2011-2020 cần được thiết kế đồng bộ, một mặt, cụ thể:

Về mặt thể chế, chính sách

Cần xây dựng các Luật Việc làm, Luật Tiền lương tối thiểu, Luật Quan hệ lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, cũng cần xây dựng Luật Bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn,...Tất cả phải phù hợp với quy luật của thị trường, lợi ích chính đáng và hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp.

Đồng thời, làm rõ vai trò của Nhà nước, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện của họ. Xem xét và phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế liên quan đến thị trường lao động.

Xây dựng và sửa đổi các luật trong định hướng phát triển thị trường lao động Việt
Cần xây dựng và sửa đổi các luật trong định hướng phát triển thị trường lao động Việt

Về tăng cường năng lực cạnh tranh

Tiếp tục nâng cao chất lượng chung về giáo dục - đào tạo để có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước, của khu vực. Phát triển mạnh hệ thống dạy nghề đáp ứng nhu cầu phát triển về quy mô và cơ cấu nghề đào tạo cho các ngành kinh tế và phổ cập nghề cho thanh niên.

Đặc biệt, cần có những chính sách đột phá hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trở thành chủ thể chính trong đào tạo đội ngũ lao động có kỹ năng cao. Xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ chuyển đổi từ giai đoạn học tập sang giai đoạn gia nhập thị trường lao động. Hỗ trợ di chuyển lao động tạo điều kiện cho lực lượng lao động phân bố hợp lý và hiệu quả.

Đáp ứng việc làm đầy đủ và bền vững

Đẩy mạnh giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, vùng, miền. Cải thiện môi trường cạnh tranh, môi trường phi chính thức và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sự hội nhập của khu vực vào chuỗi giá trị gia tăng quốc gia.

Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2011-2015 cần hướng đến các mục tiêu của “việc làm xanh” và việc làm bền vững cho người lao động. Cần đảo đảm tiền lương, thu nhập thực tế của người lao động. Hơn nữa, tăng cường cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Việc định hướng cũng cần phải gắn kết được giữa cung và cầu trong thị trường lao động
Việc định hướng cũng cần phải gắn kết được giữa cung và cầu trong thị trường lao động

Về gắn kết cung- cầu lao động

Phát triển hệ thống định hướng nghề nghiệp, hệ thống dịch vụ việc làm và hệ thống thông tin thị trường lao động.

Về hỗ trợ các nhóm yếu thế

Đẩy mạnh an sinh xã hội, việc bình đẳng giới cần được đảm bảo, hỗ trợ các nhóm yếu thế hơn trong công việc.  Ngoài ra, cần phải nâng cao thu nhập và tham gia thị trường lao động. Bảo hiểm thất nghiệp cũng cần hoàn thiện, hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh trợ giúp xã hội.

Về quản trị thị trường lao động

Nâng cao hơn nữa nhận thức của mọi đối tác xã hội về thị trường lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa và nâng cao hiệu quả quản lý thị trường lao động.

 

 

Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, phản hồi thông tin bài viết gửi tới, độc giả, bạn đọc xin vui lòng gọi tới số hotline: 0338 466 666 hoặc gửi thư điện tử đến BBT theo email: toasoan@phapluatnet.vn
Ý kiến các bạn đọc