AA

AA AA AA
Hỏi đáp | 28/09/2017 11:52

Người bị thi hành án dân sự có được phép xuất cảnh không? 

PhapluatNet Tôi có 2 bản án được thi hành, nhưng 1 năm nay Chi cục Thi hành án huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vẫn không dán thông báo niêm yết thi hành án tại địa phương. Việc được thi hành án của tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Xin hỏi, tôi có được phép xuất cảnh không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến PhapluatNet, với câu hỏi này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Linh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và được giải đáp như sau: 

Về nguyên tắc người bị thi hành án (THA) dân sự bị hoãn xuất cảnh cho tới khi thực hiện nghĩa vụ thi hành án xong. Tuy nhiên, vẫn có 6 trường hợp sau không bị hoãn xuất cảnh.

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 51 Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định 6 trường hợp không bị hoãn xuất cảnh khi THA dân sự:

1. Đối với cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định thì quy định về tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Đối với người phải THA đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định về tiền, tài sản mà thuộc một trong các trường hợp sau thì có thể không bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh:

a) Có đủ tài sản để thực hiện nghĩa vụ và đã ủy quyền cho người khác thay mặt họ giải quyết việc thi hành án liên quan đến tài sản đó; việc ủy quyền phải có công chứng và không được hủy ngang.

b) Đã ủy quyền cho người khác mà người được ủy quyền có đủ tài sản và cam kết thi hành thay nghĩa vụ của người ủy quyền; việc ủy quyền phải có công chứng và không được hủy ngang.

c) Có sự đồng ý của người được THA;

d) Hết thời hiệu yêu cầu THA mà không có căn cứ chấp nhận yêu cầu THA quá hạn;

đ) Là người nước ngoài phạm tội ít nghiêm trọng đang bị bệnh hiểm nghèo hoặc không có tài sản, thu nhập tại Việt Nam, có đơn cam kết thực hiện nghĩa vụ sau khi về nước.

Đơn cam kết phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó có quốc tịch về việc đôn đốc người đó thực hiện nghĩa vụ thi hành khoản thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam;

e) Có văn bản của cơ quan Công an hoặc cơ quan đại diện ngoại giao đề nghị cho xuất cảnh trong trường hợp cá nhân là người phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đang bị bệnh hiểm nghèo hoặc không có tài sản, thu nhập tại Việt Nam nhưng không được người được THA cho xuất cảnh hoặc không xác định được địa chỉ của người được THA hoặc người được thi hành án là người nước ngoài đã về nước và các trường hợp đặc biệt khác. Việc xuất cảnh trong trường hợp này do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

3. Trường hợp người phải THA ủy quyền cho người thay mặt họ giải quyết việc THA thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo việc THA cho người được ủy quyền.

Trường hợp người phải THA xuất cảnh ra nước ngoài thì việc thông báo được thực hiện bằng hình thức điện tín, fax, email hoặc hình thức khác nếu họ có yêu cầu và không gây trở ngại cho cơ quan THA dân sự.

4. Việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án, quyết định đang thi hành hoặc khi căn cứ tạm hoãn xuất cảnh không còn.

Về nguyên tắc trong thời gian THA dân sự không được xuất cảnh.

Thứ hai, theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật THA dân sự về niêm yết công khai thông báo thi hành án như sau:

“ Việc niêm yết công khai văn bản thông báo chỉ được thực hiện khi không rõ địa chỉ của người được thông báo hoặc không thể thực hiện được việc thông báo trực tiếp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”

Thứ ba, nếu người bị THA chưa đủ điều kiện THA sau khi cơ quan này đã tiến hành xác minh thì chưa thể thi hành.

Theo quy định tại Điều 44 Luật THA dân sự về xác minh điều kiện THA:

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện THA mà người phải THA không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.

Người phải THA phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện THA với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

2. Trường hợp người phải THA chưa có điều kiện thi hành thì ít nhất 6 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện THA; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 2 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 1 năm một lần. 

Sau hai lần xác minh mà người phải THA vẫn chưa có điều kiện thi hành thì cơ quan THA dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được THA về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện THA của người phải thi hành án.

Luật sư cũng cho biết, nếu nguyên nhân THA không phải là do người bị thi hành án chưa đủ điều kiện thi hành thì bạn có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Độc giả có thể tham khảo để áp dụng với trường hợp của mình.

P.V (ghi)
 

Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, phản hồi thông tin bài viết gửi tới, độc giả, bạn đọc xin vui lòng gọi tới số hotline: 0965122325 hoặc gửi thư điện tử đến BBT theo email: toasoan@phapluatnet.vn
Ý kiến các bạn đọc