• 22:06 GMT+7
  • Chủ nhật, 18/03/2018

Chủ đề: thay đổi cách tính lương hưu

Có thể thay đổi cách tính lương hưu cho lao động nữ bớt thiệt

Tin trong nước | 07/11/2017 | 10:36

Liên quan đến quy định tính lương hưu cho lao động nữ từ 1/1/2018, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chia sẻ một số quan điểm của ngành cũng như đề xuất cách tính lương hưu mới để lao động nữ đỡ thiệt thòi hơn.)

Thay đổi cách tính lương hưu từ năm 2018, NLĐ ảnh hưởng thế nào?

Thư viện pháp luật | 28/07/2017 | 10:36

Kể từ ngày 1/1/2018 cách tính lương hưu sẽ có nhiều thay đổi, theo đó sẽ áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu. )