• 03:30 GMT+7
  • Thứ bảy, 24/02/2018

Chủ đề: ông Lê Bền

67% sản lượng rong nho vươn ra thế giới nhờ kỹ sư địa chất

Thị trường | 28/07/2017 | 15:16

Ngoài việc trồng rong nho thành công tại Việt Nam, đem rong nho đến các nước khác, ông Lê Bền - Phó Giám đốc Công ty TNHH Trí Tín (tỉnh Khánh Hòa) còn làm sống lại những đìa tôm bỏ hoang ở Khánh Hòa.)