• 11:07 GMT+7
  • Thứ ba, 20/03/2018

Chủ đề: nhân viên khách san

Italia: Tưởng súng đồ chơi, bắn đồng nghiệp bị thương

Thế giới đó đây | 17/08/2017 | 11:02

Tưởng nhầm là súng đồ chơi, người đàn ông đã nhắm vào bụng đồng nghiệp và bóp cò. Hành động đùa vui đã khiến người đàn ông rơi vào vòng lao lý.)