• 20:45 GMT+7
  • Thứ ba, 20/03/2018

Chủ đề: Nguyễn Bá Cảnh

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh thôi giữ chức Bí thư thành đoàn Đà Nẵng

Tin trong nước | 28/10/2017 | 16:36

Ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng khóa XVIII đã bầu được ra người giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng thay ông Nguyễn Bá Cảnh.)

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh làm Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

Tin trong nước | 17/08/2017 | 09:54

Thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ, ông Nguyễn Bá Cảnh đã thôi giữ chức danh Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ mới là Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.)