• 11:12 GMT+7
  • Thứ ba, 20/03/2018

Chủ đề: mỹ phẩm handmade

Phần lớn mỹ phẩm tự làm đang lưu hành chui

Y tế - Làm đẹp | 12/04/2017 | 13:44

Các loại mỹ phẩm tự chế đều làm tại nhà, người sản xuất phần lớn chỉ tự tham khảo các công thức trên mạng, trên tài liệu do một số trung tâm dạy làm mỹ phẩm tự in ấn, phát hành rồi pha chế theo. Không được cơ quan nào cho phép.)