• 04:18 GMT+7
  • Thứ tư, 21/03/2018

Chủ đề: mì ăn liền

Mì Miliket 'hai con tôm' thu hơn 45 tỷ đồng mỗi tháng

Thương hiệu | 31/10/2017 | 15:31

Bình quân mỗi tháng, thương hiệu mì gói “hai con tôm” thu về hơn 45 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket.)