• 16:19 GMT+7
  • Thứ ba, 20/02/2018

Chủ đề: loại quả đầu tiên

Chôm chôm là loại quả đầu tiên được xuất sang New Zealand

Thị trường | 28/07/2017 | 15:46

New Zealand sẽ tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam như nông nghiệp, cơ sở hạ tầng,… Trước mắt, trái chôm chôm được lựa chọn là loại quả đầu tiên vào New Zealand, sau này sẽ là các loại trái cây khác.)