• 16:21 GMT+7
  • Thứ ba, 20/02/2018

Chủ đề: lò giết mổ gia cầm

1.000 hộ gia đình làm giết mổ gia cầm, chỉ 4 lò mổ được cấp phép

Tin trong nước | 28/07/2017 | 10:33

Chợ Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội) mỗi ngày tiêu thụ từ 60 đến 80 tấn gia cầm phục vụ cho người dân khắp các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, tại chợ hơn 1.000 hộ gia đình làm dịch vụ giết mổ gia cầm thì chỉ 4 lò mổ được cấp giấy phép.)