• 09:56 GMT+7
  • Thứ hai, 19/03/2018

Chủ đề: khăn lụa

Khăn tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam có giá trung bình 30.000 đồng/chiếc

Thị trường | 01/11/2017 | 11:06

Theo Tổng cục Hải Quan, trong 9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập khẩu 4.460 chiếc khăn tơ tằm Made in China với mã HS 621410 nhưng giá trị ghi nhận chỉ 5.878 USD, tương đương 1,3 USD (khoảng gần 30.000 đồng/chiếc).)