• 05:34 GMT+7
  • Thứ sáu, 15/12/2017

Chủ đề: hoạt huyết dưỡng não

Đình chỉ lưu hành thuốc Hoạt huyết dưỡng não trên toàn quốc

Y tế - Làm đẹp | 06/10/2017 | 10:13

Viên bao đường Hoạt huyết dưỡng não do Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Khải Hà sản xuất bị đình chỉ do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.)