• 06:57 GMT+7
  • Thứ ba, 17/10/2017

Chủ đề: đăng ký tạm trú

Có được đăng ký tạm trú ở mấy nơi không?

Hỏi đáp | 05/10/2017 | 15:56

Do tính chất công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác ở TP. HCM và Hà Nội còn nơi thường trú của tôi lại ở Sơn La. Như vậy, tôi muốn đăng ký 2 nơi tạm trú có được không?)