• 22:28 GMT+7
  • Chủ nhật, 18/03/2018

Chủ đề: CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

Đã có báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PNJ

Thương hiệu | 28/07/2017 | 14:46

Ngày 21/7/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra thông báo, đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo số 975/2017/BC-HĐQT-CTY ngày 19/7/2017 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ).)