• 16:22 GMT+7
  • Thứ ba, 20/02/2018

Chủ đề: con dê kỳ lạ

Kinh ngạc dê chỉ có... 2 chân, tập đi như người

Thế giới đó đây | 28/07/2017 | 07:34

Do bị đột biến gen, con dê kỳ lạ không có 4 chi bình thường như những con dê khác mà chỉ có 2 chân sau. Thế nhưng nó vẫn dũng cảm tập đi như người.)