• 21:10 GMT+7
  • Thứ bảy, 17/03/2018

Chủ đề: con dê chỉ có 2 chân sau

Kinh ngạc dê chỉ có... 2 chân, tập đi như người

Thế giới đó đây | 28/07/2017 | 07:34

Do bị đột biến gen, con dê kỳ lạ không có 4 chi bình thường như những con dê khác mà chỉ có 2 chân sau. Thế nhưng nó vẫn dũng cảm tập đi như người.)