• 07:54 GMT+7
  • Thứ năm, 22/02/2018

Chủ đề: chính sách dân số

Thích đẻ con trai, hơn 4 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ... ế vợ

Tin trong nước | 11/10/2017 | 10:20

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, dân số nước ta đang mất cân bằng giới tính trầm trọng. Nếu kéo dài tình trạng này thì đến năm 2050 sẽ có khoảng 2,3 đến 4,3 triệu đàn ông không lấy được vợ.)

Điều chỉnh mức sinh: Bộ Y tế đề xuất phương án 'cho đẻ thoải mái'

Y tế - Giáo dục | 09/10/2017 | 10:44

Bộ Y tế đề xuất 3 phương án điều chỉnh mức sinh, trong đó có phương án “cho đẻ thoải mái”, không vận động, không cấp phương tiện tránh thai miễn phí.)