• 16:09 GMT+7
  • Thứ ba, 20/02/2018

Chủ đề: cắn của quý

Bị cá sấu cắn mất 'của quý' khi tắm ao

Thế giới đó đây | 27/07/2017 | 21:59

Một người vô gia cư 68 tuổi đã bị một con cá sấu tấn công và cắn mất một phần "của quý" khi nhảy xuống ao tắm. )