• 03:39 GMT+7
  • Thứ bảy, 24/02/2018

Chủ đề: 2018

Thay đổi cách tính lương hưu từ năm 2018, NLĐ ảnh hưởng thế nào?

Thư viện pháp luật | 28/07/2017 | 10:36

Kể từ ngày 1/1/2018 cách tính lương hưu sẽ có nhiều thay đổi, theo đó sẽ áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu. )